Home 
Geschiedenis TL 
Werking TL 
Producten 
Besparing 
Subsidie 
Montage 
Downloads 
Links 
Contact 

 

 

 2011 van Wissen Electronics B.V.

 

 

Subsidie

Het toepassen van energiezuinige verlichting wordt door de overheid enorm gestimuleerd. En en ander in het kader van de regeling Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Indien u voornemens bent uw huidige (conventionele) verlichtsinstallatie aan te laten passen door een energiezuinig systeem, dan komt u, onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een bijdrage van de overheid.

En van die voorwaarden is dat uw totale investering minimaal 2.200,- bedraagt. Uw investering bestaat echter niet alleen uit het aanschafbedrag van de Power Reductors, maar de kosten die een eventuele verlichtingsanalyse met zich meebrengt, alsmede de montagekosten van de Power Reductors mag u bij elkaar optellen. Zelfs indien u de Power Reductors in eigen beheer plaatst mag u hiervoor, mits binnen redelijke grenzen, een bedrag voor de montagekosten hiervan opvoeren.

Vervolgens bent u gerechtigd om een percentage van het totaal geinvesteerde bedrag in mindering te brengen op uw bedrijfsresultaat. Oftewel u betaalt hier als BV dus geen VPB-belasting over. Mocht u een eenmanszaak voeren dan betaalt u dus geen IB-belasting over dit bedrag. Dit percentage is voor het jaar 2011 door de overheid vastgesteld op 41,5%. Uw voordeel kan dus enorm oplopen, want er is voor dit betreffende boekjaar een bedrag gereserveerd van 151 miljoen Euro.

De hiervoor omschreven regeling vindt u bij de belastingdienst terug als EIA-regeling oftewel de Energie Investerings Aftrek.

Alvorens u een "verzoek om verklaring EIA" bij de belastingdienst in kunt dienen dient de investering allereerst aangemeld te worden bij het Bureau Investeringsregelingen en willekeurige afschrijving (IRWA) te Breda. Agentschap NL controleert vervolgens deze melding en geeft voor de betreffende investering een verklaring af wanneer deze voor EIA in aanmerking komt. Deze verklaring wordt vervolgens naar u toegestuurd.

Aanvullende informatie omtrent de betreffende regelgevingen vindt u op deze site onder de kopjes Downloads en Links.

Uiteraard nemen wij u deze werkzaamheden zoveel mogelijk uit handen, en zetten wij voor u alle benodigde aanvragen in gang, en bewaken het proces van begin tot einde.

naar boven ^