Home 
Geschiedenis TL 
Werking TL 
Producten 
Besparing 
Subsidie 
Montage 
Downloads 
Links 
Contact 

 

 

 2011 van Wissen Electronics B.V.

 

 

Besparing

Het toepassen van onze Power Reductors levert een enorme besparing op. Om u alvast een eerste indruk te geven van de mogelijke besparing hebben we hieronder een voorbeeldberekening voor u opgesteld. Deze berekening heeft betrekking op n enkel tl-armatuur. U mag de cijfers die op deze pagina worden weergegeven dus nog eens een keer vermenigvuldigen met de hoeveelheid tl-buizen die in uw bedrijfspand aanwezig zijn. Maar niet alleen uw energiebesparing wordt in dit overzicht meegenomen, ook de jaarlijkse besparing CO2 uitstoot. Dit is immers de reden dat de overheid bereid is om een gedeelte van uw investering voor haar rekening te nemen. In de berekening ziet u de verschillen tussen een situatie waarbij u een conventioneel tl-armatuur in gebruik heeft versus de situatie waarbij u onze Power Reductor toe zou passen. Hierbij gaan we uit van de volgende uitgangspunten:

prijs per kWh: 0,20
aantal branddagen per week: 5,5
aantal branduren per dag: 10
aantal brandweken per jaar: 50

 

 
  Conventioneel armatuur Power Reductor
lengte tl-buis 150cm 150cm
vermogen tl-buis 58 Watt 35 Watt
vermogen tl-buis incl. armatuur 72 Watt 36,5 Watt
aantal branduren per jaar 2.750 2.750
energie jaarverbruik ~198 kWh ~100 kWh
verbruikskosten op jaarbasis 39,60 20,00
CO2 uitstoot op jaarbasis ~99 kg ~50 kg
geprognosticeerde levensduur tl-buis 8.000 branduren 20.000 branduren

Grofweg mogen we dus stellen dat bij "normaal zakelijk gebruik" een conventioneel armatuur op jaarbasis bij benadering een bedrag van 40,- aan electriciteit verbruikt. Indien u daarentegen onze Power Reductor toe zou passen, neemt het jaarlijks electriciteitsverbruik met ongeveer de helft af tot 20,- per jaar. Tevens helpt u het milieu een handje door de CO2 productie zo'n 50 kg per jaar te verlagen per toegepast tl-armatuur. Tel daarbij het feit dat de vervangingsfrequentie van de tl-buizen met ongeveer een factor 2,5 afneemt op, en bedenk dan ook nog eens dat de overheid in de meeste gevallen een gedeelte van uw investering voor haar rekening neemt.

U mag er daarom van uitgaan dat uw totale investering zich binnen 1 1,5 jaar terug verdient. Graag lichten wij bovenstaande berekening in een persoonlijk gesprek aan u toe, en onderbouwen deze met een situatiespecifieke berekening.

Tevens stellen wij dan, na een gedegen analyse van uw huidige situatie, geheel kosteloos en vrijblijvend een besparingsvoorstel voor u op. Hierin treft u onder andere een meerjarenplan aan, en u ziet in n oogopslag de benodigde investering en de mogelijk te realiseren besparing, zowel cijfermatig als in een grafische weergave.

Uiteraard verzorgen wij dan direct een korte demonstratie, waarbij u direct de verschillen ziet tussen een conventioneel armatuur, en een armatuur wat uitgerust is met onze Power Reductor. En gezien het feit dat wij zo overtuigd zijn van de kwaliteit van onze Power Reductor, bouwen wij indien door u gewenst la minuut een aantal armaturen in uw bedrijfspand om. U mag onze Power Reductor dan gedurende 2 weken gratis en geheel vrijblijvend uitproberen. Geen kosten, geen verplichtingen!

En mocht u na 2 weken niet tevreden zijn over het door ons geleverde product, dan komen wij wederom gratis bij u langs, en bouwen uw armaturen weer terug naar de oude situatie.

 

naar boven ^